11 maja, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

PIOTR SKIBA

PIOTR SKIBA / wystawa
Mleczny Piotr / Stocznia Cesarska / Gdańsk
15 listopada 2018
19:00 - 22:00
 
[PL]
Oszpecenie jest jak oświecenie. Wywraca na wierzch wnętrzności, odgrzebuje wiedzę i odsłania tajemnice. Zarazem jednak […] może powodować ożywienie oszpecanego przedmiotu, czyniąc odsłanianą tajemnicę bardziej tajemniczą i wskazując dziwną magię u podstaw oświeceniowej eliminacji magii.
Michael Taussig, „Defacement. Public Secrecy and the Labor of the Negative”
 
W przestrzeni pracowni Piotr Skiba zaprezentuje premierową realizację powstałą w trakcie krótkiego pobytu w Gdańsku. Obiekt wycięty z miejskiego krajobrazu, jako subtelny wizualny cytat stanie się pomnikiem miejsca, do którego wrocławski artysta został zaproszony.
 

PIOTR SKIBA
Urodzony w 1980 roku we Wrocławiu.
Absolwent Wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Twórca filmów, obiektów i instalacji. Mieszka i pracuje we Wrocławiu i Szczecinie.
Od 2014 Jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie na wydziale Malarstwa i Nowych Mediów.
 
Jego prace pokazywane były w muzeach, galeriach i instytucjach min:
Whitebox Art Center NY, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, BACC Bangkok Art and Culture Center, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Warszawa, DAMA Project Palazzo Saluzzo Paesana Turyn, Dash Gallery Belgia, Art Station Foundation Poznań, Giorgio Galotti Gallery Turyn, Berthold Pott Gallery Cologne, Centrum Rzeźby Polskiej Orońsko, CSW Kronika Bytom, BWA Wrocław, Muzeum Narodowe w Szczecinie I wiele innych
 
POLEXIT jest autorskim projektem kuratorskim Mariusza Waras, mającym na celu przedstawianie wachlarza postaw artystycznych w kontekście dynamicznych zmian społecznych i politycznych otaczającej nas rzeczywistości. W przestrzeni własnej pracowni tworzę czasową galerię, do której zapraszam przede wszystkim artystów poruszających się w przestrzeniach kultury alternatywnej, szeroko rozumianej sztuki niezależnej i zaangażowanej. Wystawy mają w swoim założeniu krótkotrwałość i efemeryczność, mają być przyczynkiem do stworzenia nie tyle platformy jednostronnej wypowiedzi artystycznej, ale przede wszystkim pola wymiany doświadczeń i namysłu, katalizatorem dyskusji nad rolą współczesnej sztuki w kreowaniu świadomych postaw i wypowiedzi wobec narastającej radykalizacji świata, dokonujących się na naszych oczach zmian i przewarstwień zarówno społecznych, jak i światopoglądowych. Moim celem jest nie tyle wskazywanie odpowiedzi, co stawianie kolejnych pytań: o aktualność postulatów zaangażowania sztuki,  specyfikę uwarunkowań kulturowych, próby znajdowania sposobów określania się lub uników wobec problemów aktualności.
 
[ENG]
PIOTR SKIBA / exhibition
Mleczny Piotr / Imperial Shipyard / Gdańsk / Poland
15th November 2018
openning 7-10 PM
 
Defacement is like Enlightenment. It brings inside outside, unearthing knowledge, and revealing mystery. As it does this, however (…), it may also animate the thing defaced and the mystery revealed may become more mysterious, indicating the curious magic upon which Enlightment, in its elimination of magic depends…
Michael Taussig, „Defacement. Public Secrecy and the Labor of the Negative”
 
In the studio Piotr Skiba exhibits the cast-bronze objects which he has created during his short visit in Gdańsk. His sculptures reproduce everyday artifacts cast in bronze, steel or aluminium. This exhibition shows what he cut from the urban landscape and cast as a subtle visual comment on the place where he was invited to.
 
PIOTR SKIBA
(b.1980, Wroclaw)
Works and lives in Poland.
Since 2014 he works as a lecturer at Stettin Art Academy (PL) 
 
His works has been exhibited in solo and group shows in museums, institutions and galleries as : Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art  Warsaw (PL),  Zachęta National Gallery of Art, Warsaw (PL),  White Box Art Center, New York (US), The Old Truman Brewery London (UK), MWW Wroclaw Contemporary Museum (PL), Leto Gallery Warsaw (PL), Giorgio Galotti Gallery Turin (IT), The Bangkok Art and Culture Centre BACC (TH), Center of Polish Sculpture, Oronsko (PL), CCA Kronika Bytom (PL), Dash Kortrijk (BE), Berthold Pott Gallery Cologne (GR), Griffin Art Space Foundation, Warsaw (PL), Art Station Foundation Poznan (PL), DAMA Palazzo Saluzzo Paesana Turin (IT) National Museum Stettin (PL).
 
POLEXIT is Mariusz Waras curatorial project, which is an attempt to present a variety of artistic stances in the context of dynamic social and political changes in the surrounding reality. In my own studio, I create a temporary gallery to which I invite artists which operate in an alternative culture sphere as well as in broadly understood independent and socially engaged art. The exhibitions are meant to be ephemeral and shown for a short period of time, and are supposed to be a starting point to create a field to exchange experiences and reflections, and also to discuss the role of contemporary art in creating a conscious stance and expression against the growing radicalization of the world, the changes that happen in front of our eyes as well as social and ideological stratifications. My aim is not to point at the answers but to pose questions: about the actuality of the claim that art should be socially engaged, about the specifics of our culture and an attempt to either find ways to define one’s position or to avoid the current problems.
 
 
Click to share thisClick to share this