Wrzesień 19, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

"AKT MIEJSCA" Rafał Borkowski

"AKT MIEJSCA" Rafał Borkowski

17.08.2019 

godz. 19.00 

Galeria WL4 

 

„Akt miejsca” Cykl prac odnoszących się do trwałości pamięci i czynników zewnętrznych wpływających na jej zmienność. Do wystawy zostały zaproszone dwie studentki z Wyższej Szkoły Sztuki i Designu w Orleanie, Macha Dufour i Anaïs Quintanilla Del Mar  Rafał Borkowski -  artysta, designer, rysownik, urodzony w 1973 roku w Gdańsku. Żyje i tworzy we Francji i Polsce. W 2000 roku otrzymał dyplom w Instytucie Sztuk Wizualnych we Francji, specjalizacja Design Przedmiot. Od 2000 roku pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Orleanie, Francja. Od 2012 nominowany na stanowisko profesora rysunku i koncepcji rysunku. Prowadzi niezależną pracownie dla studentów 1 i 2 cyklu studiów. Członek grupy badawczej skupionej na poszukiwaniach istoty i roli rysunku w sztuce XXI wieku. Członek stowarzyszenia WL4 Przestrzeń Sztuki. Animator wielu wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych. Koordynator i uczestnik konferencji, warsztatów dotyczących szerokiego spektrum życia współczesnego człowieka. Współpracuje z licznymi grupami i stowarzyszeniami artystycznymi i społecznymi w Polsce i we Francji. Macha i Anais Studentki Wyższej Szkoły Sztuki i Designu w Orleanie, Francja. Wydział design graficzny. Wernisaż: 17.08 godz.19:00 Wystawa trwa od 17.08 do 28.08.2019

Click to share thisClick to share this