1 grudnia, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

Krystyna Maria Kahsin, Adam Fleks "Odlot. Odmienne stany"

WL4 Przestrzeń Sztuki i Fundacja Wspólnota Gdańska

prezentują:

Krystyna Maria Kahsin, Adam Fleks

"Odlot. Odmienne stany"

wystawa + wykład "Wieloświaty - fotografia litowa"

piątek 1.12.2017 

godz. 19.04 

Galeria WL4

ul. Wiosny Ludów 4, Gdańsk

Odlot. Odmienne stany. "Obraz rzeczywistości istniejący w naszym umyśle jest jedynie opisem świata wpajanego nam od narodzin. Rzeczywistość składa się z interpretacji postrzegania, ze zdobywania informacji za pomocą zmysłów. Nic nie jest jednoznaczne." Krystyna Maria Kahsin Barwa jest obok przestrzeni podstawowym tworzywem malarstwa. Barwa to życie. Czym byłby świat bez barw? Forma i barwa. Barwa nadaje danej formie duchowo spełniony ton…jest smakiem rzeczywistości, a ona mieni się tysiącem odcieni. W każdej uchwyconej chwili ma inną intensywność koloru. Ważne jest postrzeganie i odwzorowywanie natężenia światła, wydobycie kształtu i podkreślenie go kolorem. To, jakie kolory postrzegamy, jest w dużej mierze subiektywne, zależy również od obszaru kulturowego. Na Zachodzie kolor czarny wiąże się z żałobą, na Wschodzie natomiast funkcję tę pełni kolor biały. Intensywne kolory wpływają na nas energetycznie a stłumione wprawiają w zadumę. Jestem samoukiem, ciągle poszukuję, wciąż inaczej postrzegam rzeczywistość. Nic nie jest jednoznaczne. Wystawy: Dolny Śląsk – obiektywem i pędzlem. Listopad 2015r. Filia Nr 26 WiMBP Gdańsk Zamki Śląska Dolnego. Obiektywem i kredką. Styczeń 2016r. Elbląska Galeria Fotografii Były… piękne i dumne! Spichlerze Gdańskie. Październik 2016r. . Filia Nr 26 WiMBP Gdańsk Elbląg znany, nieznany- 20 kadrów z historią. Marzec 2017r. Elbląska Galeria Fotografii Mój Gdańsk. Kwiecień 2017r. „Czarna Owca” Zaczaruj mój świat. Wrzesień 2017r. WiMBP Manhattan Gdańsk Publikacje: Były… piękne i dumne! Spichlerze Gdańskie. Album fotograficzno-malarski. Słowo wstępne : Andrzej Januszajtis. Fotografia: Wojciech Jung. Prace malarskie: Krystyna Maria Kahsin Życiorys artystyczny i zawodowy Adam Fleksa; Udział w konkursach i wystawach fotograficznych:   Urodziłem się 14 czerwca 1963 w Gdańsku. Podczas pobytu na stypendium w Szwecji w 1987 r. wziąłem po raz pierwszy do ręki porządny aparat fotograficzny. W 1994 r. zostałem członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1999 r. rozpocząłem fotografować ludzi niepełnosprawnych, zainspirowany początkowo zdjęciami Diane Arbus. Ludzie ci tak samo jak my odczuwają radość, smutek, ból oraz potrzebę tworzenia i bycia docenianym. Niektórzy z nich uprawiają też muzykę zgodnie ze swoimi możliwościami. Poprzez tą serię czarno-białych zdjęć pragnąłem pokazać mój sposób patrzenia na ludzi niepełnosprawnych, uprawiających muzykę albo przynajmniej jej słuchających. Sam sposób fotografowania został natomiast zaczerpnięty z idei Henri Cartier-Bresson'a, gdzie starałem się uchwycić tzw. "decydujący moment", i komponować obraz w momencie wyzwalania migawki. Za największe dotychczasowe osiągnięcie uważam autorską wystawę „Wieloświaty”, pokazywaną w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Domu Uphagena, w okresie 20.01.2009 – 22.03.2009. Było to 30 wielokrotnych ekspozycji wykonanych w technice litowej. Było to możliwe dzięki wsparciu udzielonemu przez Biuro Prezydenta M.Gdańska ds. kultury. Fotografie z wystawy weszły też w skład zestawu autorskiego, przedstawionego Komisji Artystycznej Zwiazku Polskich Artystów Fotografików podczas egzaminu na członka ZPAF. Od grudnia 2010 mam więc prawo uzywać tytułu „artysta fotografik”, od 1947 zastrzeżonego dla członków ZPAF. Obecnie interesuje mnie głównie fotografia czarno-biała, wykonywana przy użyciu tradycyjnych filmów z emulsją srebrową oraz papierów fotograficznych umożliwiających obróbkę ciemniową . W ostatnich latach poświęciłem się tworzeniu i rozbudowie dwóch odmiennych cykli zdjęć: „Wieloświaty” czyli podwójnych ekspozycji oraz odbitek  wykonywanych techniką litową  oraz „Fala za Falą” czyli odbitek wykonywanych z oryginalnych negatywów z czasów II wojny światowej, naświetlonych na polskich okrętach wojennych walczących u boku aliantów. To ostatnie doskonale wpisuje się w nurt coraz bardziej popularnej w ostatnich latach tzw. „archeologii fotografii”. Obydwa cykle były wielokrotnie wystawiane w różnych miastach. Są one stopniowo rozbudowywane, z jednej strony pozwalając mi na danie upustu swojej wyobraźni, z drugiej strony umożliwiając chociaż w pewnym stopniu realizację zainteresowań historyczno-morskich w powiązaniu z tradycyjną obróbką ciemniową. Poniżej przedstawiam spis miejsc eksponowania „Wieloświatów” oraz „Fali za falą”.  
  1. Wykonanie 77 odbitek z oryginalnych negatywów w okresu 1939-1946 do wystawy „Fala za falą”. 1606-30.07.2008 w KMW „Riwiera” w Gdyni, Zawiszy Czarnego 1. Wystawa w okresie 1-30.08.2008 w Centrum Wystawienniczo-Regionalnym Dolnej Wisły w Tczewie.
  2. Wystawa z wykonanych 77 odbitek z oryginalnych negatywów w okresu 1939-1946 do wystawy „Fala za falą”. Wystawa w okresie 24.10-24.11.2008 Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu na Podzamczu.
  3. 01.2009 – 22.03.2009 wystawa indywidualna „Wieloświaty” (30 zdjęć w technice litowej). Wernisaż 22.01.2009 w Domu Uphagena na Długiej 12 w Gdańsku. Publikacja katalogu wystawy dzięki stypendium kulturalnemu miasta Gdańska.
  4. Od 9.04.2009 do 1.05.2009 wystawa „Fala za Falą” w „Wyspie Skarbów” - Gdańskim Archipelagu Kultury, ul. Turystyczna 3, Gdańsk-Sobieszewo. Wykonanie 80 odbitek na wystawę z oryginalnych negatywów ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Od 9 kwietnia do 1 maja 2009.
  1. Wystawa indywidualna „Wieloświaty” eksponowana Galerii Pod Sufitem (MBP Filia Nr 30) w Katowicach (od 13 maja do 30 czerwca 2009). Kolejne ekspozycje: 3.09-20.10.2009 Galeria Jasna w Rybniku, styczeń 2010 Galeria da Vinci w Jastrzębiu Zdroju, czerwiec 2010 w Galerii I Piętro w Żorach, lipiec-sierpień 2010 Galeria 9 w Gliwicach, wrzesień 2010 Galeria pod Sufitem w Katowicach.
  2. Wystawa „Ulica Wronia”, po raz pierwszy pokazywana w Gdańsku w Domu Uphagena w okresie 19.12.2009-11.01.2010, „peregrynowała” po Polsce południowej (Rybnik maj 2010, Orzesze czerwiec 2010, Gliwice lipiec-sierpień 2010, Katowice 2010).
  W 2014 nieco przypadkiem odwiedziłem Wetzlar, gdzie znajdują się zakłady Ernsta Leitza, produkujące Leicę. Tutaj przyszedł mi do głowy pomysł kontynuacji „Wieloświatów”, czyli cykl „The Holy Cities”, został zainspirowany nieco ironiczną nazwą, jaką otrzymał  Wetzlar na pewnej stronie internetowej. Miasto owo jest celem pielgrzymek fanatyków aparatu Leica, skonstruowanego tam przed I wojną światową przez Oscara Barnacka. Jednak wiele miast jest przedmiotem kultu dla niektórych grup ludzi - np. Sopot to letnie targowisko próżności od dziesiątków lat, z Gdańska wyruszał nawracać pogan święty Wojciech, w Barcelonie od ponad stulecia buduje się Sagrada Familia, będąca moim nieodmiennym przedmiotem fascynacji od pierwszego kontaktu wzrokowego. Cykl jest fragmentem tworzonej od 2006 roku serii „Wieloświaty” wykonywanej w rzadko stosowanej technice litowej, przedstawia on nie świat rzeczywisty, ale impresyjny, będący wynikiem nałożenia na siebie dwóch ekspozycji na jednej klatce w krótkim odstępie czasu. Nałożenie na siebie dwóch zdjęć wykreowało nową rzeczywistość, obecną tylko na papierze fotograficznym. Wołanie w licie odrealniło zmultiplikowaną rzeczywistość i uruchomiło wyobraźnię, która jak wiadomo, nie ma granic. Celem prezentowanych na wystawie zdjęć nie jest wierne oddawanie rzeczywistości. Nie pragnę analizować i doświadczać, tylko tworzyć i przeżywać. Nie zamierzam rozkładać całości na drobne elementy tylko tworzyć nowy wymiar z tego, co w danej chwili zostało mi dane. Wieloznaczne otoczenie umożliwia mi wykreowanie obrazu nie mającego wiele wspólnego ze światem zewnętrznym. Odbiór zdjęć jest indywidualną sprawą poszczególnych widzów, którym pozostawiam ostateczną interpretację.   Za ważniejsze w ostatnich latach mogę uznać wystawy autorskie: „Gdańsk. Kształt idealny”, „Peregrynacje. Katalonia” (wpisuje się w nurt „street photography”, ekspozycja w Klubie Marynarki Wojennej „Riwiera” w Gdyni w maju 2012) oraz wystawę fotografii otworkowej (na odycję OFFO w 2014 r.), „The Holy Cities” 2017 - pokazana na razie tylko w bibliotece, ale dla mnie ważna ze względu na stronę techniczną - po raz pierwszy wystawiłem zdjęcia w technice 2nd pass lith. Ponadto byłem komisarzem wystawy zbiorowej Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, poświęconej architekturze Wolnego Miasta Gdańska, pokazanej w Domu Uphagena w okresie marzec-kwiecień 2012 r. Byłem również współkuratorem wystawy na 70 lecie GTF pokazanej w Domu Uphagena na wiosnę 2017, obecnie współkomisarzuję wystawie o podobnej tematyce, która zawiśnie w DU w listopadzie 2017. Adam Fleks Publikacje:
  1. Katalog wystawy autorskiej „Wieloświaty”, nakład własny, Gdańsk 2009.
  2. „Gdańsk Odchodzący”, redakcja publikacji, wstęp, historia GTF, fotografie, wyd. Finna, Gdańsk 2008.
Click to share thisClick to share this