19 września, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

"Psycho tropy" Anna Gross / Tomasz Gos, wystawa malarstwa


Anna Gross / Tomasz Gos "Psycho tropy" wystawa malarstwa

Psycho tropy

 

29.06.2019 

godz. 18.00 

Galeria WL4

(...) człowiek pociesza się, że jutro będzie inaczej. W poczuciu zmienności tkwi zawsze nadzieja lepszego. Poczucie to broni człowieka przed beznadziejnością nawet w tych sytuacjach, które, obiektywnie biorąc, są beznadziejne. Tylko nad światem depresji napis jest identyczny jak ten, który Dante postawił nad bramami piekła: „Porzućcie wszelkie nadzieje”. W depresji nie ma już przyszłości, panuje w niej wieczność ciemnej teraźniejszości i równie ciemnej przeszłości. Antoni Kępiński
Click to share thisClick to share this