6 listopada, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

Magdalena Shmidt-Góra "TRZY"

WL4 Przestrzeń Sztuki i Fundacja Wspólnota Gdańska

Prezentuje:

Magdalena Shmidt- Góra 

"TRZY"

wtorek 07.11.2017 

Galeria Sala Marcina

ul. Wiosny Ludów 4, Gdańsk

TRZY

Tryptyk, trójca, trójjjednia, tajemnica potrójnej hypóstasis, różnorodność w jedności. Trzy formy tworzące całość, jak wierzchołki jednego trójkąta. Istotą ich spójności jest przestrzeń pomiędzy nimi, to co się zdarzy pomiędzy nimi  i nami.

Magdalena Schmidt-Góra

magdalena.gora@asp.gda.pl

Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku i ASP w Warszawie. Profesor ASP, obecnie prowadzi Pracownię Rysunku Studyjnego i Kreacyjnego na Wydziale Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku. Realizuje rysunki, medale, plakiety, tablice pamiątkowe, statuetki, rzeźby, instalacje przestrzenne, projekty scenograficzne. Ważniejsze wystawy indywidualne: Gdańsk, Sopot, Kraków, Lublin, Tallin i Tartu (Estonia). Od 1994 r. jest członkiem Scholi Teatru Węgajty, z którą współpracuje przy realizacji średniowiecznych misteriów i dramatów liturgicznych. Od 2016 r. współorganizuje Festiwal Pielgrzymi Północy w Tolkmicku.

Click to share thisClick to share this