19 września, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

"AKT MIEJSCA" Rafał Borkowski

"AKT MIEJSCA" Rafał Borkowski

17.08.2019 

godz. 19.00 

Galeria WL4 

 

„Akt miejsca” Cykl prac odnoszących się do trwałości pamięci i czynników zewnętrznych wpływających na jej zmienność. Do wystawy zostały zaproszone dwie studentki z Wyższej Szkoły Sztuki i Designu w Orleanie, Macha Dufour i Anaïs Quintanilla Del Mar  Rafał Borkowski -  artysta, designer, rysownik, urodzony w 1973 roku w Gdańsku. Żyje i tworzy we Francji i Polsce. W 2000 roku otrzymał dyplom w Instytucie Sztuk Wizualnych we Francji, specjalizacja Design Przedmiot. Od 2000 roku pracownik dydaktyczny w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Orleanie, Francja. Od 2012 nominowany na stanowisko profesora rysunku i koncepcji rysunku. Prowadzi niezależną pracownie dla studentów 1 i 2 cyklu studiów. Członek grupy badawczej skupionej na poszukiwaniach istoty i roli rysunku w sztuce XXI wieku. Członek stowarzyszenia WL4 Przestrzeń Sztuki. Animator wielu wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych. Koordynator i uczestnik konferencji, warsztatów dotyczących szerokiego spektrum życia współczesnego człowieka. Współpracuje z licznymi grupami i stowarzyszeniami artystycznymi i społecznymi w Polsce i we Francji. Macha i Anais Studentki Wyższej Szkoły Sztuki i Designu w Orleanie, Francja. Wydział design graficzny. Wernisaż: 17.08 godz.19:00 Wystawa trwa od 17.08 do 28.08.2019

Click to share thisClick to share this