1 października, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

„Do trzech razy sztuka” Katarzyna Jóźwiak-Moskal

WL4 Przestrzeń Sztuki i Fundacja Wspólnota Gdańska

Zapraszają na wystawę ceramiki

Katarzyny Jóźwiak-Moskal

pt. „Do trzech razy sztuka”

w piątek 6.10.2017

o godzinie 19.04

Galeria WL4

ul Wiosny Ludów 4

Gdańsk

„Do trzech razy sztuka” to kontynuacja „Po rozmawiaj my” - wystawy , która odbyła się dokładnie rok

temu w Galerii ASP na ul. Chlebnickiej. To próba dopełnienia i może spuentowania cyklu prac

dotyczących trudnego problemu porozumiewania się. Ceramiczna materia trwała i krucha jednocześnie,

wydaje się być odpowiednim medium do przeniesienia w przestrzeń rzeźby rozterek związanych z tym

tematem.

Katarzyna Jóźwiak-Moskal . Studia na Wydziale Rzeźby PWSSP w Gdańsku ( obecnie ASP ), dyplom w

pracowni rzeźby prof. F. Duszeńki w 1986 r. Od 1987 zatrudniona w Pracowni Ceramiki Artystycznej na

Wydziale Rzeźby i Intermediów .

Click to share thisClick to share this