19 września, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

"Hier ruht in Gott" Agafia WIeliczko

Hier ruht in Gott / Agafia Wieliczko 26/07/2019 godz 19:00 Przestrzeń Sztuki WL4 Mleczny Piotr ul. Dokowa 1, Gdańsk // wstęp wolny

performance taneczny połączony z muzyką Jana Sebastiana Bacha (Kantata 82 Ich habe genug), wykonywana na żywo na instrumentach historycznych przez zespół Silva Rerum arte.

https://www.facebook.com/events/1034246230114074/

O CZYM? Tytuł planowanego performensu, Hier ruht in Gott (Tu spoczywa w Bogu), to zwrot często używany na ewangelickich nagrobkach. Oddaje on, w odczuciu artystki, spokój miejsca, które chciano stworzyć niegdyś na Gdańskim Wonnebergu, dzisiejszym Ujeścisku. Ale historia potoczyła się inaczej. Cmentarz ten nie podzielił losu zabytków, którym dane było starzenie się w nienaruszonym stanie. Jego losy były bardzo dramatyczne - był miejscem dewastowanym, profanowanym i niszczonym. Teraz jest stopniowo odsłaniany – na nowo ukazuje się jego piękno. Obecnie cmentarz zyskuje drugie życie dzięki pracom Aleksandry Wieliczko, która od dwóch lat odsłania dawne nagrobki, ratując je przed zniszczeniem - oczyszcza teren, wycina krzewy, stawia postumenty na właściwe miejsca. OD ARTYSTY: Wykonam performens o "doświadczeniach" cmentarza ewangelickiego na Ujeścisku, aby przybliżyć historię cmentarza, zarówno dramatyczną jak i tę, która sprawiła, że się odrodził.  Pomagałam mojej mamie w pracach na cmentarzu i jestem pod wrażeniem wysiłku jaki włożyła z własnej inicjatywy, by choć po części przywrócić piękno tego miejsca. Pochodzę z wielokulturowej rodziny i ważne jest dla mnie zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta Gdańska. Pragnę uświadomić Was o istnieniu tego zapomnianego miejsca, przybliżyć historie, pokazać jakie zmiany tam zaszły i opowiedzieć za pomocą mojego medium. Towarzyszyć mi będzie muzyka Jana Sebastiana Bacha, wykonywana na żywo na instrumentach historycznych przez zespół Silva Rerum arte. MUZYKA: Performensowi towarzyszyć będzie Kantata 82 Ich habe genug. Retoryka muzyki Bacha, kompilująca teksty chorałowe i poetyckie, jest jednym z najdoskonalszych ucieleśnień ducha protestantyzmu. W kantacie 82, która - jak pozostałe kantaty - jest rodzajem teologicznego wykładu, przejawia się stosunek Bacha do śmierci: Bóg obiecał nam, że będzie ona tylko snem: Zamknijcie się, oczy znękane / I zapadnijcie w błogi sen! / Tutaj w nędzy tylko płaczę / Tam natomiast, tam zobaczę / Pokój, słodycz, szczęście, miłość. (...) Dobranoc, świecie! (tłum. Armin i Andrzej Teske) Anna Zawisza / sopran Maja Miro-Wiśniewska / traverso Danuta Zawada, Justyna Skatulnik / skrzypce barokowe Natalia Reichert / altówka barokowa Weronika Kulpa / wiolonczela barokowa Małgorzata Skotnicka / szpinet O CMENTARZU: Cmentarz ewangelicki na Ujeścisku (dawn. Wonneberg) zlokalizowany jest przy ulicy Cedrowej. Ten nieczynny obecnie cmentarz należał niegdyś do parafii ewangelickiej przy kościele św. Jerzego, który wybudowany został w 1663 roku. Cmentarz funkcjonował w latach 1648-1961. Pochowani tu zostali mieszkańcy dawnego Wonneberg, ale nie tylko. Spoczywa tu również ppłk. Antoni Parys, bohater polski z okresu wojny napoleońskiej. Po II Wojnie Światowej cmentarz był dewastowany i stopniowo popadał w ruinę. Miejsce to wpisane jest do rejestru zabytków.                                           *   *   * Po performensie odbędzie się rozmowa z publicznością, w czasie której przestawione zostaną prace wykonane dotychczas na cmentarzu na Ujeścisku. Wydarzenia  dotyczące tego cmentarza to część historii miasta,  zależy mi na tym, by uaktywnić wiedzę o cmentarzu oraz zachęcić mieszkańców do sadzenia na nim kwiatów i wspólnego tworzenia w tym miejscu ogrodu, co było charakterystycznym elementem jaki niegdyś tworzył cmentarz ewangelicki.  Projekt realizowany jest ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Click to share thisClick to share this