19 września, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

"KASANDRY" Patrycja Cichosz - malarstwo

Patrycja Cichosz "Kasandry" 14-19.09.2019

WL4 Mleczny Piotr -I piętro Wernisaż: 14.09.2019, godz. 18:00 (cytat z okładki wydarzenia: Rebecca Solnit, "Mężczyźni objaśniają mi świat", przeł. Anna Dzierzgowska, wyd. Karakter, 2017) Centralnym motywem tytułowego cyklu jest postać Kasandry, królewny trojańskiej. Od jej imienia utworzono nazwę syndromu, który – jak pisze Rebecca Solnit – oznacza „dziewczynę, która mówi prawdę, ale nikt jej nie wierzy”. Kasandry powstały jako wyraz mojej niezgody na nienawiść wobec osób, których spostrzeżenia burzą status quo. W mojej pracy, przedstawiając mikrohistorie odważnych, którzy i które sprzeciwiają się mimo wszystko, szczególnie zależy mi na nawiązaniu do zjawiska uciszania i podważania narracji (w szczególności pochodzących od narratorek). Patrycja Cichosz Urodzona w 1995 roku w Głownie. Obecnie studentka na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Od 2015 roku stypendystka Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich. Tworzy w obszarze malarstwa, wideo i rysunku, równocześnie angażując się w działalność prospołeczną. #wl4 #wl4mlecznypiotr #mlecznypiotr #stoczniacesarska #nowehistorie #patrycjacichosz

Click to share thisClick to share this