30 listopada, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

MAREK ELSNER „Dosłowność a metafora”

WL4 Przestrzeń Sztuki i Fundacja Wspólnota Gdańska

zapraszają na wystawę

Marka Elsnera 

„Dosłowność a metafora”

W piątek 1.12.2017 r .

godzina 19.04 

Galeria Oficyna

WL4 Przestrzeń Sztuki

ul. Wiosny Ludów 4

Gdańsk

„Dosłowność a metafora” to obszar ostatnich rozważań odnoszący się do radykalizacji zachowań społecznych. To zbiór prac balansujący na granicy alegorii i przedstawień dosłownych. Poszukiwanie, chęć znalezienia najbardziej zrozumiałego – dbającego o czystość przekazu języka artystycznego. To  wypowiedzi oparte o wizualne uproszczenia oraz skróty myślowe języka werbalnego. To tematy zaczerpnięte  z  prostych komunikatów, ważnych zdarzeń jak i harmonijnych, wręcz poetyckich przenośni.

Marek Elsner - urodzony w Gorzowie Wlkp. w 1982r. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gorzowie Wlkp. Dyplom w 2008r. na Wydziale Rzeźby (obecnie Wydział Rzeźby i Intermediów) Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Specjalizacja w pracowni Ceramiki Artystycznej. Mieszka i tworzy w Sopocie. Zawodowo związany z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Pracuje jako asystent w pracowni Małych Form Rzeźbiarskich i Medalierstwa oraz na Katedrze Rysunku na Wydziale Rzeźby i Intermediów. Uczestnik wielu plenerów, indywidualnych i zbiorowych wystaw oraz projektów artystycznych w kraju i zagranicą ( Czechy, Estonia, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina). Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2016r.” Laureat „Stypendium Twórczego Prezydenta Województwa Pomorskiego w 2011r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2008r.” „Stypendium Artystyczne i Twórcze Prezydenta Miasta Gorzowa w 2006r.” Kontakt: www.marekelsner.com e-mail: marek.elsner@gmail.com

Click to share thisClick to share this