11 maja, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

Martyna Jastrzębska "PRZYMGLENIE"

 

8 gru 2018 o 18:00 – 17 gru 2018 o 21:00

Zapraszamy na wernisaż Martyny Jastrzębskiej – artystki intermedialnej, absolwentki i doktorantki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ważnym kierunkiem jej dotychczasowych i aktualnych działań jest nadawanie nowych kontekstów symbolom i przedmiotom obecnym w powszechnej percepcji oraz praca z pojęciami: widma i destrukcji. Laureatka m.in. Stypendium dla Twórców Kultury Marszałka Województwa Pomorskiego i Nagrody Głównej na Gdańskim Biennale Sztuki 2016. Oto, co sama artystka pisze o swojej pracy: "Nie ma jasnych i stałych symboli i doświadczeń, których nie można poddać deformacji za pomocą szeroko rozumianej destrukcji. Każda narracja, nasza własna i ta zbiorowa, historyczna, w której uczestniczymy, nie jest homogeniczna, łatwo jest zmienić jej wydźwięk poprzez pozornie nieznaczącą lub całkowicie radykalną ingerencję. Budując instalację Przymglenie sięgam po umowne atrybuty ze znanych w historii sztuki motywów i figur. Łączę je z realizacjami ściśle związanymi z etapami destruowania i przetwarzania mojego dotychczasowego dorobku. Jak je rozróżnić? Nie ma to znaczenia. Wyrwane z pierwotnego kontekstu, zdeformowane, jedne i drugie powracają jako widma, bez określonej tożsamości. Zderzają się w narracji bez jasnego początku i końca. To czas „zwichnięty”, w którym chronologia obecnych obiektów jest zakłócona, przesunięta, a zdobycie odpowiedniej orientacji jest utrudnione. Pomimo różnicy w skali, wśród elementów składowych instalacji nie obowiązuje hierarchiczny układ. To otwarty rebus z możliwością dowolnego połączenia przedstawionych danych w jedną operację, odpowiadającą konstruowaniu sensu".

Click to share thisClick to share this