11 maja, 2019 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

Pamela Palama Zapata "Útero"

15 maja 2019 o 19:00 – 22:00

Galeria "Dwa wyjścia"

Mleczny Piotr

Wystawa fotografii i pokaz filmu artystki, która przyjechała do Polski z Chile,  od kilku lat tworzy i mieszka w Gdańsku. "Kobiety uczestniczące w walce społecznej nie są nowością, choć wielokrotnie ich obecność jest niewidoczna, ta wystawa fotograficzna pokazuje różne momenty protestu w Polsce, głównie w Trójmieście, różne opinie, różne punkty widzenia, czasem nawet antagonistów. Ponadto zostanie pokazany krótki film jako podsumowanie mojego pobytu w Polsce od 2016 roku. Materiał jest częścią dokumentu o feminizmie w Trójmieście, nad którym obecnie pracuję. " Pamela Palama Zapata Dla gości będą chilijskie specjału do picia i kilka innych niespodzianek ZAPRASZAMY Galeria "Dwa wyjścia" pierwsze piętro budynku Mleczny Piotr "Útero" Women participating in the social struggle is not a novelty, although many times their presence has been made invisible, this photographic exhibition shows different moments of protest in Poland, mainly in Trójmiasto, different opinions, different points of view, sometimes even antagonists. In addition a screening of a brief summary of the material that I have recorded since 2016 in Poland will be made, a part belongs to the Documentary about feminism in Trójmasto that is in "work in progress". For the guests there will be a Chilean delight to drink and some other surprises Pamela Palama Zapata

Spanish: "Útero" La mujer participando en la lucha social no es una novedad aunque muchas veces su presencia haya sido invisibilizada, esta exposicion fotografica muestra distintos momentos de protesta en Polonia mayoritariamente en Trójmiasto, diversas opiniones, distintos puntos de vista algunas veces incluso antagonistas. Ademas se realizara una proyeccion de breve resumen del material que yo he grabado desde el aŃo 2016 en Polonia, una parte pertenece al Documental sobre el feminismo en Trójmasto que se encuentra en " work in progress".  Pamela Palama Zapata

Click to share thisClick to share this