16 sierpnia, 2016 Posted by Adriana Majdzińska in

RAFAŁ BORKOWSKI "PRZYPADKI KONTROLOWANE "

WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI  i Fundacja Wspólnota Gdańska prezentują:   RAFAŁ BORKOWSKI  "PRZYPADKI KONTROLOWANE" wystawa rysunku Wernisaż  piątek 19.08.2016  o godzinie 19.04  Galeria WL4 ul Wiosny Ludów 4 Gdańsk Wystawa trwa od 19.08 do 07.09.2016                 "PRZYPADKI KONTROLOWANE"   Jubileuszowa wystawa, prezentuje wybrane realizacje z dorobku artystycznego Rafała Borkowskiego. Jego twórczość koncentrująca się głównie w obszarze rysunku bada naturę i relacje kreski. Doświadczenia i eksperymenty są próbą rozszerzenia definicji „śladu” we współczesnym rysunku. Wystawa galerii WL4 jest podsumowaniem piętnastu lat działalności. Zaprezentowane prace, są wybranymi fragmentami powstających przez kilka lat cykli, jak również krótkich serii, będących owocem impulsywnej kreacji. Rafał Borkowski urodził się w 1973 roku w Gdańsku. W 1994 roku ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, a następnie podjął studia w Instytucie Sztuk Wizualnych w Orleanie. Dyplom uzyskał w 2000 roku. Od 2000 roku pracuje w Wyższej Szkole Sztuki i Designu w Orleanie, gdzie prowadzi Pracownię Rysunku i Koncepcji Rysunku dla I i II stopnia studiów. W 2013 uzyskał tytuł profesora. Głównym obszarem działań twórczych pozostaje cały czas rysunek. Swoją potrzebę tworzenia rozwija uczestnicząc również w licznych projektach kulturalnych i społecznych, których często jest inicjatorem. „Od początku mojej pracy miałem silną potrzebę rozwijania dużej i zróżnicowanej gamy narzędzi graficznych, artystycznych i intelektualnych. Moją ambicja jest stworzenie języka graficznego jako narzędzia poznawczego, stawiającego pytania. W mojej pracy rysunek stał się procesem, w którym motorem twórczym są, z jednej strony wydarzenia społeczne, wewnętrzne przeżycia, rodzina, z drugiej -właściwości materiałów, światło, technologia. W mojej pracy często sięgam do prostych i minimalistycznych realizacji graficznych, gdzie czerń i biel współtworzą równorzędny dialog.” Prywatnie jest wielkim miłośnikiem historii kolarstwa i kolekcjonerem starych rowerów. Jedną z wielu pasji jest gra na wiolonczeli.  
Click to share thisClick to share this