3 kwietnia, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in NEWS, WL4

RAFAŁ CHOMIK "KONSTRUKCJA PEJZAŻU"

WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI i Fundacja Wspólnota Gdańska prezentują: "KONSTRUKCJA PEJZAŻU" Wystawa prac graficznych  Rafała Chomika Wernisaż piątek 07.04.2017 godz. 19.04 Galeria WL4 ul. Wiosny Ludów 4, Gdańsk “ Wielkie skupiska ludzkie - miasta upodobniające się obecnie do kopców termitów, znaczące ślady ludzkich wędrówek - stają się tylko formą mapy. Są elementem konstrukcyjnym całości, pozbawionym ludzkiej figuratywności. Tworzywem gotowym do przekształceń i szukania nowych form i znaczeń. Wszystko staje się tylko k o n s t r u k c j ą  p e j z a ż u, z n a k i e m - abstrakcyjnym śladem. Jeśli energia człowieka kultury skierowana jest do wewnątrz, a człowieka cywilizacji - na zewnątrz, to moja konstrukcja pejzażu znajduje się gdzieś pomiędzy tymi wymiarami, wynika z energii łączącej przestrzeń zewnętrzną (Kosmos) i przestrzeń wewnętrzną (Mikrokosmos).”- Rafał Chomik Rafał Chomik - artysta wizualny. Absolwent ASP w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, grafiką, projektowaniem graficznym, współpracuje z zespołami muzycznymi przy projektach audiowizualnych. Od piętnastu lat realizuje autorski projekt ARCH+DOT. Zajmuje się działaniami w przestrzeni publicznej. Projektuje ekspozycje współczesnych muzeów współpracuje z zespołami, które je realizują. Od czasu do czasu buduje latawce.
Click to share thisClick to share this