22 stycznia, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in

STOCZNIA 2 - wystawa poplenerowa

  Stocznia 2 wystawa poplenerowa studentów Wydziałów Malarstwa  z Warszawy, Wrocławia, Katowic i Gdańska. zapraszamy na dwa wernisaże 3.02.2017r wernisaż 1  : ECS - 17:00, Europejskie Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk wernisaż 2 : WL4 - 19:04, WL4 Przestrzeń Sztuki, ul. Wiosny Ludów 4, Gdańsk Stocznia Gdańska zawsze przyciągała artystów. Do dzisiaj ta przestrzeń silnie oddziałuje na wyobraźnię swoją skalą, widokiem monumentalnych statków w budowie, rozmachem i bogactwem przemysłowego krajobrazu. Stocznia Gdańska jest jednak czymś znacznie więcej niż potężnym zakładem przemysłowym. Tutaj narodziła się pokojowa rewolucja Solidarności, na zawsze zmieniając optykę tego miejsca. Złożona historia stoczni, jej ocalone dziedzictwo oraz wyrazista tożsamość nadal stanowią niewyczerpane źródło twórczych inspiracji. Sposób, w jaki artyści odczytują stoczniowy genius loci, a także to, czym jest dla nich to miejsce, znajduje odzwierciedlenie w ich realizacjach. Eksponowane na wystawie prace są efektem dwóch stoczniowych plenerów artystycznych, zorganizowanych w 2015 i 2016 roku. Wzięli w nich udział studenci malarstwa kilku polskich uczelni plastycznych. Dla większości z nich było to pierwsze zetknięcie z historyczną Stocznią Gdańską. Studenci skonfrontowali się również ze społecznością dawnych i obecnych pracowników. Wrażenia, jakich doświadczyli, znalazły odzwierciedlenie w ich różnorodnych pracach, często wykraczających poza warsztat obranego kierunku studiów. Druga część wystawy prezentowana jest w Galerii WL4, ul. Wiosny Ludów 4. autorzy prac / Martyna Baranowicz, Konstancja Bartoszewska, Joanna Graniczkowska, Krzysztof Korab, Kaja Kozon, Anna Krzemińska, Klaudia Lata, Marta Lipiec-Bortkiewicz, Zuzanna Litawińska, Dominika Nasiadko, Barbara Nycz, Alicja Piechota, Mateusz Pitala, Alicja Pruchniewicz, Anna Szmuda, Anna Szymańska, Darya Trush, Agnieszka Zacharczuk, Konrad Żukowski organizatorzy / Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności produkcja wystawy / ASP: dr Przemysław Łopaciński, ECS: Agnieszka Kornacka, Monika Krzencessa-Ropiak, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak autorzy projektu „Stoczniowy plener artystyczny” / dr Przemysław Łopaciński, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak warsztaty tematyczne / Agnieszka Kornacka, Iwona Kwiatkowska, Anna Maria Mydlarska, Magdalena Staręga, Andrzej Trzeciak opieka artystyczna / dr Przemysław Łopaciński konsultacja branżowa / Kazimierz Ramus, uczestnicy organizowanych w ECS cyklicznych spotkań Okrętowców Stoczni Gdańskiej projekt graficzny / dr Przemysław Łopaciński, dr Anita Wasik
Click to share thisClick to share this