15 marca, 2017 Posted by Adriana Majdzińska in

VANITAS

WL 4  PRZESTRZEŃ SZTUKI i Fundacja Wspólnota Gdańska Prezentują:

VANITAS wystawa Dariusza Sitka

wernisaż: 17 marca 2017, godz. 19:04

Galeria Wl4

ul. Wiosny Ludów 4, Gdańsk

Dariusz Sitek

VANITAS

Instalacje, Obiekty, Rzeźby

Wystawa jest prezentacją najnowszych prac – obiektów, których istotną częścią są materiały i substancje organiczne,  jak i instalacji, rzeźb, powstałych w latach ubiegłych. Wszystkie realizacje cechuje podjęty problem społeczny obecny od kilku lat w przekazie medialnym, debacie publicznej, który dyplomatycznie można określić, jako kontrolę jednostki nad życiem, wolnością drugiego człowieka. Wykorzystując stylistykę pojęcia „vanitas”, odnoszącego się w tym wypadku do symboli: czasu, przemijania, procesu, cyklu, jakim jest życie i w ostateczności śmierć – obiekty rzeźbiarskie, w tym kontekście zaistniały jako dosłowna martwa natura. W swojej przybliżonej formie mogą przypominać „okno życia” czy kołyskę dla dziecka, jednak są dowodem na istnienie pustki. Przypominają o utracie, żałobie, braku istnienia, czy przerwaniu tego istnienia.

https://www.facebook.com/events/1437722903193991/

Dariusz Sitek - rzeźbiarz

Urodzony 1966 roku w Sandomierzu.

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie ASP).

Dyplom na Wydziale Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Radwańskiego w 1996r.

W 2011 roku uzyskał tytuł doktora. Od 2013 asystent na Wydziale Rzeźby i Intermediów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni podstaw rzeźby u dr hab. J. Szczypki.

Pracą twórczą zajmuje się od wielu lat, wykorzystując do swoich realizacji drewno, kamień, ceramikę, tworzywa sztuczne, metal. Zrealizował kilka projektów wielkoformatowych. Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych jak i  zbiorowych, plenerach rzeźbiarskich w Polsce i za granicą, konkursach na rzeźby pomnikowe i statuetki.

Ostatnie  realizacje, obiekty, instalacje mają wyraźnie publicystyczny, krytyczny charakter. Świadomie  epatuje dosłownością używając realistycznych środków wyrazu. Często  posługuje się też gotowym przedmiotem.

https://www.facebook.com/events/1437722903193991/

Click to share thisClick to share this