20 marca, 2016 Posted by Adriana Majdzińska in

"WYOBRAŻENIA UKRZYŻOWANEGO CHRYSTUSA NA PRZESTRZENI WIEKÓW NA TLE IKONY KRZYŻA Z SAN DAMIANO"

23.03.2016 godz. 19.04
Galeria WL4,
ul Wiosny Ludów 4 w Gdańsku
Po raz drugi zaprosiliśmy ojca Tomasza Janka aby odsłonił przed nami tajemnice symboliki sakralnego malarstwa. Tym razem z wiązanego z przedstawieniami Krzyża i scen ukrzyżowania od pierwszych wieków chrześcijaństwa po czasy nowożytne.
Liczymy, że można będzie nabyć książki autorstwa ojca Tomasza.
    Ojciec Tomasz Jank, gwardian franciszkańskiego klasztoru w Gdańsku, rektor Kościoła Św. Trójcy w Gdańsku. 1998 r. ukończył z wyróżnieniem gdańską ASP na wydziale malarstwa i grafiki w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego. Zajmuje się historią sztuki, malarstwem, grafiką i witrażem. Brał udział w ponad 20 wystawach zbiorowych. Kilkakrotnie nagradzany i wyróżniany – m.in. na XV Ogólnopolskim Konkursie Otwartym na Grafikę w Łodzi w r. 1998 oraz w roku 2001 w Galeria BWA Bielsko-Biała na „XXXV Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Współczesnego Bielska Jesień 2001”. Jest autorem szeregu artykułów i książek z zakresu historii sztuki. W latach 2001-2005 odbył studia doktoranckie na KUL z zakresu historii sztuki nowożytnej. W roku 2014 obronił pracę doktorską: „Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha 1668-1747” Za zaangażowanie na rzecz renowacji i rewitalizacji kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku otrzymał: - w roku 2009 Medal Św. Wojciecha – przyznany przez Radę Miasta Gdańska, - w roku 2010 złotą odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami” – Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Click to share thisClick to share this