Username:

Password:

Forgot Password? / Help

o WL4

WL4 powstało z inicjatywy artysty rzeźbiarza Czesława Podleśnego. Wraz z trójką artystek: Adrianą Majdzińską, Sarą Podwysocką i Anną Bocek opracowali plan zorganizowania miejsca na pracownie artystyczne w przeznaczonym do rozbiórki budynku dawnej piekarni przy ul Wiosny Ludów 4 w Gdańsku.

Dzięki uprzejmości właściciela obiektu Roberta Pawłowskiego oraz przy wsparciu Prezesa Fundacji Wspólnota Gdańska Andrzeja Stelmasiewicza udało się ten plan zrealizować.

Właściciel użyczył Wspólnocie Gdańskiej budynek na działalność artystyczną, a Fundacja pokryła koszty niezbędnych remontów (naprawa dachu, instalacji elektrycznej i kanalizacyjnej). Dzięki Wspólnocie Gdańskiej WL4 PPRZESTRZEŃ SZTUKI uzyskało również osobowość prawną. Zgodnie z umową artyści sami utrzymują budynek z miesięcznych czynszów.

Od czerwca 2015 czterdziestu artystów z różnych dyscyplin zaczęło tworzyć swoje autorskie pracownie. Obiekt, który jest nadal w trakcie modernizacji, docelowo stanie się CENTRUM ARTYSTYCZNYM, w którym odbywać się będą: wystawy, warsztaty, plenery rzeźbiarskie, działania w przestrzeni publicznej, koncerty, przedstawienia, odczyty itp.

W pomieszczeniu dawnej piekarni powstaje GALERIA WL4 - miejsce wystawiennicze nie tylko dla rezydentów z WL4, ale i dla zapraszanych artystów. GALERIA WL4 będzie służyć także innym działaniom artystycznym, takim jak: sesje fotograficzne, plany filmowe, próby teatrów, warsztaty plastyczne, koncerty.

Latem przyszłego roku zostaną zorganizowane DNI OTWARTYCH PRACOWNI, podczas których odwiedzający będą mieli okazję poznać bliżej poszczególnych twórców oraz zobaczyć ich warsztat z bliska.

Istotnym celem artystów z WL4 jest nawiązanie kontaktów z podobnymi miejscami na świecie i stworzenie programu wymiany rezydentów i wystaw.

WL4 wszystkie pozyskane fundusze i materiały planuje przeznaczać na utrzymanie obiektu, jego zabezpieczenie i działalność.

WL4 PRZESTRZEŃ SZTUKI zaprasza do współpracy przedstawicieli mediów, mecenasów i sponsorów, urzędników z Wydziału Kultury, a przede wszystkim miłośników i sympatyków sztuki.