Listopad 20, 2015 in Design, grafika, rzeźba, WL4

Adriana Majdzińska

Adriana Majdzińska

Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie. W 2000 r uzyskała dyplom w pracowni prof. Sławoja Ostrowskiego na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Od 2006 r zawodowo związana z tym Wydziałem. W 2011 r obroniła pracę doktorską pt. „Pokusa Doskonałości”. Artystka zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. W swojej twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu. Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę. Wybrany materiał zawsze podporządkowuje treści prac. Operuje prostymi, syntetycznymi formami nadając im znaczenie symbolu. Do tej pory powstały cykle: „Siedem Grzechów Głównych” 2000r, „Militaria” 2002r, „Videoinstalacja” 2004r, „Masculinum” 2007r, „Memuary” 2007r, „Pojemnik” 2009r, „Relikwiarze” 2011r, „Serce” 2012, „Signum” 2013, „Signum II” 2014r. Brała udział w wielu wystawach, plenerach i konkursach rzeźbiarskich w kraju i zagranicą. Jest laureatką nagród i stypendiów min.: stypendium Ministra Kultury i Sztuki 1998, nagrody Rektora ASP w Gdańsku 2000r i 2014, nagrody Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki za najlepszy debiut w dziedzinie rzeźby w 2000r, złotego medalu na XX Salonie Rzeźby w Warszawie w 2003r, Medalu Prezydenta Miasta Gdańska w 2006 r. oraz trzykrotnie Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska.

Click to share thisClick to share this