Iwona Siewierska

Iwona Siewierska - kolekcjonerka, autorka książek o sztuce

Myślę, że nie trzeba mieć specjalnego talentu czy umiejętności, by móc kochać sztukę, rozumieć ją i  kolekcjonować. To tylko kwestia pewnej wrażliwości.


Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress
Historia

Iwona Siewierska od ponad trzech dekad interesuje się ceramiką unikatową. Rok 1987 był przełomowy w jej życiu – ukończyła studia na AM we Wrocławiu, od tego momentu zaczęły się datować jej kontakty z wielkimi artystami oraz jej wielka miłość do ceramiki. Początki kolekcji to prezenty od artystów, zakupy na kiermaszach i aukcjach. Potem bardziej już świadome zakupy w galeriach i najlepsze wybory bezpośrednio w pracowniach ceramików. Przez lata sprowadzała z różnych miejsc unikatowe przedmioty użytkowe, obrazy ceramiczne i wiele rzeźb. Z potrzeby chwili i pod wpływem impulsu 29.12.2011 roku założyła Fundację Unikat z siedzibą w Jeleniej Górze i została jej fundatorem oraz prezesem.

Fundacja Unikat
Fundacja Unikat jest organizacją non profit. Działa na rzecz kultury i sztuki. Głównym celem jest promowanie i popularyzowanie współczesnej ceramiki unikatowej, oraz wspieranie ceramików tworzących niepowtarzalne dzieła sztuki. Po 25 latach, w 2012 roku fundatorka upubliczniła swoje zbiory, które liczyły około 300 obiektów, pokazując je na trzech wystawach w Polsce, potem w Czechach i na Słowacji. Dzisiaj jej prywatna kolekcja liczy ponad 600 unikatów stworzonych przez ponad 130 artystów z kraju i z zagranicy. Cały czas kolekcja powiększa się o nowe okazałe prace. Współczesna ceramika unikatowa to bardzo niszowa dziedzina sztuki, jej gromadzenie i jej prezentacja wzbudza wiele emocji.
Dotychczasowe osiągnięcia:
Wsparcie organizacji 18 wystaw, w tym 5 wystaw prywatnej kolekcji ceramiki, 11 prezentacji indywidualnych wybitnych artystów oraz dwóch wystaw zbiorowych
Wydaje katalogi, książki o sztuce, zachęca do nabywania ceramiki, promuje ideę kolekcjonerstwa.
Od 2013 roku Iwona jest współorganizatorem Biennale Mistrzów Ceramiki im. Bronisława Wolanina w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. W ramach tego projektu współorganizowała już 4 wystawy wybitnych ceramików. Od 2014 roku jest członkiem Rady Programowej Muzeum Porcelany w Wałbrzychu.

Publikacje książek i nagrody
Autorka wydała dotychczasowo dwie książki. W 2017 roku napisała i wydała książkę pt.„W duecie ze sztuką”. Promocja debiutu odbyła się w Gdańsku 13 maja 2017 roku w WL4 w dniu urodzin autorki. W roku 2019, książkę pod tytułem „O emocjach tworzenia”.

Wyróżnienia i nagrody:

„W duecie ze sztuką”
Nominacja do nagrody i wyróżnienia w Konkursie Najpiękniejsza Książka Roku 2017.
W marcu 2018 roku brała udział jako gość prezentujący książkę w Pierwszych Targach Książki, które odbywały się w Gdańsku.

„O emocjach tworzenia”
W 2020, srebro w konkursie Indigo Design Awards odbywającym się w Holandii w kategorii Bookdesign.
W 2020, brąz w konkursie European Design Awards odbywającym się w Grecji. Jest to najbardziej prestiżowy konkurs wyróżniający najlepszych projektantów graficznych w Europie.
Nagroda specjalna Polish Graphic Design. Nagroda w postaci papieru na druk kolejnej książki została ufundowana przez Arctic Paper.

W czerwcu 2020 roku kolekcjonerka udzieliła wywiadu do magazynu wnętrzarskiego, „Czas na wnętrze”. Od czerwca 2018 roku jest członkiem Stowarzyszenia WL4 Mleczny Piotr – Przestrzeń Sztuki. W WL4 ma zorganizowaną pracownię, w której prezentuje część swojej prywatnej kolekcji.

Na co dzień pracuje w korporacji GE.
Swoje prywatne życie dzieli między Jelenią Górę i Wrocław.
Jej rodzina to Piotr i córka Julka.

Background

For more than three decades Iwona Siewierska has been passionate about unique ceramic art. The year 1987 is dated as a breakthrough in her life, as she became a medicine graduate and started her incredibly enriching journey with the world of art. It was a moment of developing connections with great artists and widening her network in the field of unique ceramics. Her life journey began by informal gatherings with artists, purchasing pieces of art from nearby galleries as well as directly from the newly known artists. In 2011 her collection has been transformed into a foundation under a name Unikat. The organization is based in Jelenia Góra and Iwona is its founder as well as CEO. 

Unikat Foundation
Unikat Foundation is a non-profit organization, created to promote art and culture. The aim of the foundation is supporting artists, spreading awareness about contemporary unique as well as showing that art is a common good that can be collected by everyone. After more than two decades of collecting art, Iwona publicized her wide array of art in 2012. At that time her collection contained 300 objects. The collection has been first displayed on three exhibitions in Poland, following exhibitions in Czechia and Slovakia. Currently, her collection includes more than 600 unique pieces of art which have been created by more than 130 polish and international recognized artists. The collection is steadily growing, and Iwona is continuously looking for new opportunities to grow her collection and share her passion with others. As claimed by the collector, contemporary unique art is a niche market, which understandably creates a specific audience – an audience that is curious, sensitive for art and creative in thinking. Among many other factors, the fact that this is such a unique field evokes incredible emotions.

Throughout ten years of its existence, Unikat has already many achievements. The highlights include:
Supporting 18 exhibitions, including 5 private, 11 individual and two co-joined exhibitions
Publishing catalogues and books in the theme of art which inspires to gather art and introduce the audience to a magical world of ceramic art
Co-organizing biennale named by Bronisław Wolanin Master of Ceramiqe in the porcelain museum in Wałbrzych since 2013. Iwona co-organized 4 exhibitions including well known ceramic art creators. From the year 2014 Iwona is a member of the Programme Council at Poreciline museum in Wałbrzych.

Published Books
Iwona Siewierska is an author of two outstanding books. In 2017, Iwona wrote and published her debut titled „In a Duet with art”. The promotion of the debut took place in Gdańsk on May 13, 2017, in WL4 during the author’s birthday. The second book entitled „About the Emotions of Creation” was published two years later and has been greatly appreciated in the polish artistic circle.

The current awards and honours include:

„In a Duet with Art”
Nomination for an award and distinction in the Most Beautiful Book of the Year 2017 competition.
Participation as a guest presenting the book at the First Book Fair, which took place in Gdańsk in 2018.

„About Emotions of Creating”
In 2020, silver in the Indigo Design Awards in the Netherlands in the Book design category.
In 2020, bronze in the European Design Awards. The competition took place in Greece and it is the most prestigious competition distinguishing the best graphic designers in Europe.
Polish Graphic Design special award. The paper award for the printing of the book was sponsored by Arctic Paper.

In June 2020, Iwona was interviewed by a well-known design magazine, „Czas na Wnętrze”.
From June 2018, Iwona is a member of the WL Mleczny Piotr Przestrzeń Sztuki Association. 
Part of WL4 has been transformed by her into an organized studio where she presents some pieces of her private collection and creatively spends time with new artists. 

Professionally, Iwona works for the GE corporation. 
She mediates her private life between Jelenia Góra and Wrocław. 
Iwona’s biggest fans are Piotr and daughter Julia.