Izabela Borkowska

pas
chwilowy brak dostępu
Izabela Borkowska Facebook

W twórczości interesuje mnie miejsce kobiety w obecnym świecie. Jej wrażliwość na aspekt pamięci, przemijania i trwania.


   Urodzona 16.02.1972 w Gdyni.
Artystka o szerokim spektrum działań twórczych. Począwszy od form przestrzennych, graficznych, fotografii po instalacje, design i scenografię. W twórczości interesuje ją miejsce kobiety w obecnym świecie. Jej wrażliwość na aspekt pamięci, przemijania i trwania, często kieruje jej poszukiwania w stronę uniwersalnych wartości ludzkich, wciąż pozostając czułą na piękno otaczającego świata.
Wybrane formy wypowiedzi artystycznych zawsze podporządkowuje treści prac. Tworząc tym samym szeroki i uniwersalny język wypowiedzi wizualnych. Czasem zmierza do lirycznego symbolu, by za innym razem skonfrontować widza z monumentalną formą. 

   Swoją potrzebę budowania więzi i tworzenia komunikatu międzyludzkiego dopełnia po przez działania społeczno-kulturalne, promujące polską kulturę we Francji. Jest pomysłodawczynią i autorem licznych projektów o charakterze naukowym, kulturalnym i społecznym.

„Człowieczeństwo jest dobrem trwałym, jednak i ono może ulec zapomnieniu”

   Born 16.02.1972 in Gdynia.
Artist with a large spectrum of creative activities. Starting from spatial forms, graphics, photography to installations, design and scenography. In her work she is interested in the place of the women in the present world.

   Her sensibility to the aspect of memory brings her to question the values of the humain race. She is still sensitive to the beauty of the world around her.  

„Humanity is a lasting good, but it can also be forgotten.”