Adriana Majdzińska

Adriana Majdzińska
Urodzona 11.11.1973 w Słupsku. Rzeźbiarka, zajmuje się rysunkiem, działaniami artystycznymi, inicjatywami społecznymi. W 2000 r ukończyła wydział Rzeźby ASP w Gdańsku. Od 2006 zawodowo związana z macierzystą uczelnią. Współtwórca i koordynator Przestrzeni Sztuki WL4.
W twórczości interesuje ją forma przestrzenna w klasycznym rozumieniu. Pracuje głównie w drewnie, ale stosuje również metal, kamień, beton czy ceramikę. Wybrany materiał zawsze podporządkowuje treści prac. Operuje prostymi, syntetycznymi formami nadając im znaczenie symbolu.
Do tej pory swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych i ponad siedemdziesięciu wystawach zbiorowych.

„Harmonia między treścią i formą w rzeźbie jest dla mnie najważniejsza. Pracuję nad uzyskaniem tej równowagi do momentu, aż forma stanie się symbolem pojęcia, którego dotyczy.”

Adriana Majdzińska
Born on November 11th, 1973 in Słupsk, Poland. Graduated from the Secondary School of Fine Arts in Koszalin, Department of wood-carving and wood conservation. In 2000 she graduated from the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Faculty of Sculpture, the workshop of professor Sławoj Ostrowski. Since 2006 she has been working at the Gdańsk Academy, Faculty of Sculpture.
The artist is involved in sculpting, drawing, artistic activities and social initiatives. In her artworks she is interested in classically understood spatial forms.
She mainly works in wood but also uses metal, stone, concrete or ceramics. Her chosen material is always subjected to the artwork content. She manipulates with simple, synthetic forms applying a symbolic value to them.