Tomasz Gos

Tomasz Gos
Tomasz Gos Facebook

Sztuka jest sposobem poznawania świata. Mieści w sobie naukę, medytację, przekleństwo i szczęście, wykraczając jednocześnie poza te pojęcia.


    Tomasz Gos, malarz, muzyk, kompozytor i dziennikarz. Ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Nauk Społecznych uczęszczając jednocześnie na zajęcia fakultatywne z rysunku i malarstwa w pracowni prof.Jerzego Ostrogórskiego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Miał wystawę indywidualną malarstwa w Oddziale Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Otrzymał między innymi Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska oraz stypendium ZAiKS. Jako muzyk współpracował z Grzegorzem Bukałą (Wały Jagiellońskie) i tworzył autorski projekt muzyczny Tom Gos Group. Pisze artykuły o sztuce między innymi do „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka” oraz portalu internetowego niezlasztuka.net .
   Obecnie pracuje nad koncepcją malarstwa spektaklu, które jest połączeniem malarstwa tradycyjnego, rzeźby, teatru, literatury i fotografii.

   Tomasz Gos, painter, musician, composer and journalist. Graduated from the Faculty of Social Sciences, University of Gdańsk, while taking extracurricular drawing and painting classes at the studio of Prof. Jerzy Ostrogórski at the State College of Fine Arts (now the Academy of Fine Arts) in Gdańsk. He had a solo painting exhibition at the National Museum in Gdańsk’s Department of Modern Art.

He is a recipient of the Cultural Scholarship of the City of Gdańsk and a grant from the ZAiKS Polish Society of Authors and Composers. As a musician he has collaborated with Grzegorz Bukała (in the band Wały Jagiellońskie) and led his own ensemble The Tom Gos Group. He writes articles about art for Gazeta Wyborcza daily, Newsweek, niezlasztuka.net online magazine and more.
   He is currently working on the painting concept for a stage production that is a combination of traditional painting, sculpture, theatre, literature and photography.

Nescio
Kataryniarz
„Road to the Sea”
The bridge to joy”
„The story of an old man”
„Awers Rewers”