Magdalena Nowak

Magdalena Nowak

A graduate of the Academy of Fine Arts in Gdańsk, Faculty of Painting and Graphics. In the studios of prof. Jerzy Krechowicz, Jadwiga and Zygmunt Okrassa, prof. Roman Gajewski, Witold Węgrzyn.
The main media are drawing, photography camera obscura, cyanotype, illustration, collage, graphic design.
Prizes and awards:
Awards of the President of Gdańsk in the field of culture 2019 and 2014
Distinction from the International Festival of Arts „Witkacy pod srzechy” Słupsk 2019
The Award Selected International Competition for Comics and Illustration 2012
Excellent award, 2nd International Biennial of Illustrations of the Beijing 2011 Championships
3rd Prize, bronze medal (dog) International Competition Satyrykon 2008
Honorary Award of the 2007 Beijing International Biennial of Comics and Illustrations
Excellent Award Second International Comic Show WINE Ivitation Beijing 2006
A scholarship holder of the City of Gdynia several times

She is interested in the subject of time and attempts to stop in art.
There are several dozen individual and collective exhibitions in Poland and abroad.

Works in the collections of Contemporary Art Museums in Taiwan, Catalonia, Macedonia, Beijing and in private collections in England, France, Germany and Poland.

    Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku , Wydział Malarstwa i Grafiki. W pracowniach prof. Jerzego Krechowicza, Jadwigi i Zygmunta Okrassów, prof. Romana Gajewskiego, Witolda Węgrzyna.
    Główne media, to rysunek, fotografia camera obscura, cyjanotypia, ilustracja, collage, projektowanie graficzne.
Niektóre nagrody i wyróżnienia:
Nagrody Prezydenta Gdańska w dziedzinie kultury 2019 i 2014
Wyróżnienie  Międzynarodowy Festiwal Sztuk „Witkacy pod strzechy” Słupsk 2019
    Selected Prize  International Cartoon and Illustration Competition 2012
Excellent Prize The Second Master Cup Inernational Illustration Biennial Pekin 2011
III Nagroda, brązowy medal (pies) Międzynarodowy Konkurs Satyrykon 2008
    The Honorary Prize Master Cup Inernational Cartoon and Illustration Biennial Pekin 2007
Excellent Prize The 2nd WINE Inernational Ivitation Cartoon Exhibition Pekin 2006
Kilkukrotnie  Stypendystka Miasta Gdyni

    Interesuje się tematem czasu, próbami zatrzymania chwili poprzez sztukę.
Na koncie kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

    Prace w zbiorach Muzeów Sztuki Współczesnej na Tajwanie, w Katalonii, Macedonii, Pekinie i w zbiorach prywatnych w Anglii, Francji, Niemczech, Polsce.