polityka prywatności i pliki „cookies”

CIASTECZKA (tzw. pliki cookies)

Strona internetowa: www.wl4.pl używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych (google analytics) oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Dane te nie są i nie będą udostępniane podmiotom lub osobom trzecim.

Jeśli się z tym nie zgadzasz zablokuj ten rodzaj usługi bezpośrednio w swojej przeglądarce.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy (np. YOUTUBE.COM), obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie należą do ich właścicieli i nie mogą być powielane bez pisemnej zgody.

——————————————————————————————————————————-

COOKIES (files)

Website: https://wl4.pl uses cookies (statistical cookies) for statistical purposes (google analytics) and functional. Thanks to them, we can customize the site to your needs.

These data are not and will not be made available to entities or third parties.

If you do not agree with this, block this type of service directly in your browser.

Embedded content from other websites

The articles on this site may contain embedded content (e.g., videos (eg YOUTUBE.COM), pictures, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves analogously to the user’s direct visit to a specific site.

Sites can collect information about you, use cookies, attach additional external tracking systems, and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged in to that site.

All materials posted on the site belong to their owners and may not be reproduced without written permission.