Anna Gross

Anna Gross - Malarka
Anna Gross Facebook

Życie jest nieustanną zmianą a artysta podążając jego meandrami reaguje na rzeczywistość poprzez swoją wrażliwość, czuły odbiór sensów i znaczeń i transponuje je na swój własny język, którym komunikuje się ze światem.


   Anna Gross malarka, propagatorka wychowania przez sztukę. Prowadzi zajęcia z ceramiki oraz arteterapię z osobami niepełnosprawnymi w Gdańsku.

Studiowała rzeźbę w pracowni prof. Jerzego Fobera w Instytucie Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. Jednak to malarstwo zdeterminowało jej drogę artystyczną, zapoczątkowaną na uczelni pod kierunkiem prof. Norberta Witka. Kolor i relacje barwno – przestrzenne oraz wrażenia przez nie wywoływane są w obrazach Anny Gross najważniejsze. Swoje malarstwo nazwa abstrakcyjną impresją.

Obecnie artystka pisze doktorat o literackich aspektach manifestów artystycznych w sztuce nowoczesnej. 

Z WL4 związana od 2016 roku. Pełni funkcję członka Komisji Rewizyjnej. 

ANNA GROSS WEBSITE

   Anna Gross is a painter and art educator based in Gdańsk. She studied sculpting under Prof. Jerzy Fober in the Faculty of Art and Educational Science, University of Silesia, yet her artistic career was defined by painting which she started at the same university at Prof. Norbert Witek’s studio.

In her art, she focuses on colour and colour/space interactions, describing her paintings as abstract impressions.

She is currently pursuing her PhD writing a dissertation on artistic manifestos in modern art. She also runs clay sculpting classes and conducts art therapy for the disabled.